Mundbrand / Burning Mouth Syndrome / BMS

Burning mouth syndrome (BMS) eller mundbrand er en tilstand, hvor mundslimhinden opleves med en smerte af brændende karakter, som ofte ledsages af smagsforstyrrelse og mundtørhed. Smerten er jævn med varierende intensitet. Mad og drikke som irriterer slimhinden forstærker smerten. Det gælder bl. a krydret mad, kulsyreholdige drikke, stærk eller varm kaffe og nogle tandpastaer.

Tilstanden er kronisk og længerevarende. For at stille diagnosen skal smerten have varet i 3 mdr, optrådt mindst 2 timer dagligt, og må ikke kunne forklares ved andre sygdomme i mundslimhinden.

Det er oftest kvinder der rammes og tilstanden er hyppigst fra 50 år og opefter og ses nærmest aldrig tidligere end 30 år.

Der er en række forskellige kendte årsager som kan give BMS, men tilstanden optræder også spontant uden man kan finde en forklaring.

Overordnet skelnes der mellem årsager der skyldes forhold i munden (lokale), og årsager der skyldes det almene helbred (systemiske).

I nogle tilfælde skyldes symptomerne aktivering af smertefølsomme (nociceptive) nerver i slimhindens overflade. Slimhinderne er ofte uden synlige tegn på sygdom. Dog optræder Burning Mouth Syndrome hyppigt sammem med mundtørhed eller nedsat spytproduktion. Medicinforbrug, mundånding, sygdom i spytkirtlerne er alle ting der påvirker spytproduktionen, og derfor medvirkende faktorer til udvikling af BMS. Der kan ses infektion med svampe; dette kan være en konsekvens af mundtørheden.

I andre situationer skyldes symptomerne et problem i nervesystemet, evt i centralnervesystemet (neuropati). Årsagerne til dette kan være hormonforstyrrelser, blodsygdomme, allergi og vitamin- eller mineralmangel, diabetes mfl.

Nogle psykiske tilstande er hyppigere hos patienter med BMS, bl a angst. Angst forstærker smerteoplevelsen - også i andre sammenhænge.

Det er vigtigt at få fastlagt hvor smerten opstår, og hvad årsagen er så behandlingen bliver mest effektiv, og med færrest muligt bivirkninger. Behandlingen er at fjerne årsagen der hvor det er muligt. Er det ikke muligt at fjerne årsagen gives lindrende medicin med henblik på at mildne symptomer som smerter og mundtørhed.

Behandlingen af BMS sker ofte i et samarbejde mellem Tandlæge og egen Læge evt også i samarbejde med Neurolog eller Rheumatolog.

Behandlingen hos os

På klinikken har vi gennemført en systematisk tilgang til undersøgelse og behandling af BMS der sikrer en optimal behandling.

1. Vi foretager en grundig undersøgelse og har brug for alle relevante oplysninger om det almene helbred, eksempelvis medicinforbrug, kroniske sygdomme mv.

2. Vi undersøger derefter om sygdommen skyldes lokale eller systemiske årsager. Derefter medgiver vi et brev til Praktiserende Læge med en liste over de relevante blodprøver der skal tages.

3. Hvis undersøgelsen har identificeret problemer der kan korrigeres, så rettes disse ting, og vi afventer effekten. Hvis årsagen er umulig at ændre eller sidder i centralnervesystemet (neuropatiske smerter), så indrages en Speciallæge i Neurologi, som har mulighed for at give medicin mod kroniske smerter. Dette vil ikke være morfinlignende medicin, som dels ikke virker godt på denne type af smerter, dels er afhængighedsskabende.

4. Når tilstanden er stabiliseret overtager egen Tandlæge opgaven med regelmæssig opfølgning og kontrol med bivirkninger og sundhedstilstanden af slimhinderne.

Hvor det ikke er muligt at fjerne årsagen til sygdommen, enten fordi det ikke kan lade sig gøre af praktiske grunde eller hvor der ikke er en årsag der kan identificeres, må man regne med at sygdommen ikke kan kureres som sådan. Behandlingen bliver at håndtere sygdommen så den påvirker livskvaliteten så lidt som muligt.

Om os

Vi er en moderne, kvalitetsbevidst tandklinik i centrum af Silkeborg, der lægger vægt på forebyggelse, med det formål at give dig det bedste udgangspunkt for at bevare dine egne tænder pæne og stærke hele livet.

Tandlægeskræk

Har du brug for en undersøgelse eller en behandling af dine tænder, men holder tandlægeskræk dig tilbage fra at bestille en tid hos din tandlæge? Så er du ikke alene. Omkring 15 % af alle danskere lider af tandlægeskræk.

Vi har hjulpet mange, og vi vil meget gerne hjælpe på en hensynsfuld måde. Se artiklen og nogle anmeldelser som folk uopfordret har givet.

Henvisninger

Klinikken udreder og behandler patienter med ansigtssmerter, kæbeledsproblemer, muskelsmerter og tandpine.
Vi modtager henvisninger fra tandlæger, men patienter er også velkomne til selv at henvende sig.

For patienter
Her kan du læse mere om hvordan vi kan hjælpe med smerteproblemer.