Tilskudsmuligheder

Der er forskellige muligheder for at få tilskud til tandbehandling fra både private forsikringsordninger og fra offentlige ordninger. De forskellige muligheder er beskrevet nedenfor.
Private ordninger

Sygeforsikringen ”Danmark”.

2 millioner mennesker er i dag medlem af sygeforsikringen danmark. Det er en privat sygeforsikring, hvilket betyder at man skal melde sig ind inden man kommer til fejle noget, fordi forsikringen ikke dækker når skaden er sket.
Hvis man har fejlet noget for nylig og været til fx kiropraktor eller fysioterapeut giver Danmark undertiden mulighed for at man kan blive medlem senere (fx efter 12 mdr. karenstid). Hvis man lider af en varig sygdom eller legemssvaghed kan man måske blive medlem på særlige vilkår (gruppe S). Forsikringen dækker så ikke udgifter til behandling af den eksisterende sygdom, men andre udgifter er dækket. Man bør rette henvendelse til Danmarks hovedkontor og bede om at blive medlem på særlige vilkår. En almindelig ansøgning vil blive afvist. Man kan måske blive medlem på særlige vilkår hvis man fx lider af en stofskiftesygdom, har højt blodtryk, høfeber eller lignende. Det er altid en individuel vurdering.
Dækningen er inddelt i flere grupper. Gruppe 5 koster ca 370kr i kvartalet og dækker udgifter til den mest almindelige tandbehandling (dog ikke kroner, broer og proteser). Børn er gratis medlem, hvis en forælder er indmeldt, til de fylder 16.
www.sygeforsikring.dk

Ulykkesforsikringer med tandskadedækning.

Pludseligt opståede tandskader er som regel dækket af en ulykkesforsikring med tandskadedækning. Tyggeskader er dog undtaget med mindre skaden skyldes et fremmedlegeme i maden. Hvis der er en sten i brødet, så skal stenen gemmes som dokumentation. Ellers er slag, fald, styrt på cykel,sportsskader osv dækket.
Alle tandskader bør anmeldes også selvom der ikke umiddelbart kan ses nogen skade. Senfølger kan komme efter mange år, og behandlingen vil være dækket af forsikringen, hvis skaden er korrekt anmeldt umiddelbart efter skadens opståen.

Offentlige ordninger

Vi har alle en sagsbehandler tildelt på kommunen. Kontakt sagsbehandleren for præcis information om tilskudsmuligheder.
Man har altid mulighed for at søge sin hjemkommune om tilskud til tandbehandling, hvis man ikke selv har mulighed for at betale, låne penge eller afdrage udgiften indenfor en rimelig periode. Hvis man fx er på SU og er løbet ind i uoverskuelige udgifter til tandbehandling kan det godt betale sig at søge.

Tilskud for kontanthjælpsmodtagere

Folk på kontanthjælp eller lignende ydelser med samme sats kan få tilskud fra kommunen. Er man 18-24 er tilskuddet på 100%, dog skal man selv betale de første 600kr om året. Er man 25 eller derover udgøre tilskuddet 65% og man skal selv betale de første 800kr om året. Kommunen skal først godkende et overslag hvis den samlede pris er 10.000kr eller derover.

Førtidspensionister og folkepensionister

Pensionister uden formue kan søge om helbredstillæg. Hvis kommunen bevilger tillægget fastlægges en sats (ofte 85%) som svarer til den andel kommunen fremover vil betale til al tandbehandling hvortil der gives offentligt tilskud (undersøgelser, tandrensninger, parodontosebehandling, rodbehandling og nogle fyldninger).
Til behandlinger uden sygesikringstilskud skal man først ansøge om støtte (Der kan kun bevilges tilskud til tanderstatninger, fx. proteser, kroner).

Førtidspensionister kan ofte få helbredstillægget hvis pensionen er bevilget før 2005. Efter de nye regler vil man oftest få afslag

Kræftpatienter og Sjögrens syndrom

Kræftpatienter der har modtaget strålebehandling og/eller kemoterapi samt patienter der er diagnosticeret med lidelsen Sjögrens syndrom hos en speciallæge (gigtsygdom med udtalt mundtørhed og tørhed af andre slimhinder fx øjnene) kan ansøge om særligt tilskud efter sundhedslovens §166. Ansøgningen skal dokumentere et øget behandlingsbehov som følge af sygdom eller behandling. Hvis man får bevilget støtte betaler man selv de første ca 1500kr om året, herefter betaler regionen resten.

Unge med manglende tandanlæg

Manglende tænder som aldrig har været dannet kan nogle gange erstattes fuldt ud på regionens regning, hvis manglen fører til funktionsnedsættelse eller skader på resttandsættet. Manglen skal være registreret i børnetandplejen.

 

Tidsbestilling på telefon 86 81 16 76 eller klik for online booking

Book en tid

Om os

Vi er en moderne, kvalitetsbevidst tandklinik i centrum af Silkeborg, der lægger vægt på forebyggelse, med det formål at give dig det bedste udgangspunkt for at bevare dine egne tænder pæne og stærke hele livet.

Tandlægeskræk

Har du brug for en undersøgelse eller en behandling af dine tænder, men holder tandlægeskræk dig tilbage fra at bestille en tid hos din tandlæge? Så er du ikke alene. Omkring 15 % af alle danskere lider af tandlægeskræk.

Vi har hjulpet mange, og vi vil meget gerne hjælpe på en hensynsfuld måde. Se artiklen og nogle anmeldelser som folk uopfordret har givet.

Henvisninger

Klinikken udreder og behandler patienter med ansigtssmerter, kæbeledsproblemer, muskelsmerter og tandpine.
Vi modtager henvisninger fra tandlæger, men patienter er også velkomne til selv at henvende sig.

For patienter
Her kan du læse mere om hvordan vi kan hjælpe med smerteproblemer.